Geopark de HondsrugVan Alle Tijden
Hunebed D31a - Exloo
↑ Naar bovenliggende map...

Hunebed D31a

Het hunebed D31a dat in 1843 was ontdekt, door Jansen in 1847 onderzocht en waarvan de laatste stenen kort daarop zijn verdwenen,
ligt aan de overkant van de weg. Tegenover de grafheuvel gaat u het bospad in, kruist een afwateringsslootje en loopt zo’n 100 m door.
De laagte waar u doorheen loopt is het smeltwaterdalletje dat men vroeger voor de ‘haven van Hunsow’ aanzag.
Zodra u aan de ‘overkant’ van de ‘haven’ bent gekomen ziet u aan uw linkerhand een heuvel in het bos liggen waar een paadje naartoe voert.
De heuvel heeft een duidelijkkratervormige opening, het resultaat van het werk van de 19de-eeuwse onderzoekers. Later onderzoek, in 1993,
wees uit dat het hunebed in feite een ‘steenkist’ is geweest, een type graf dat in dezelfde periode als de hunebedden moet worden
gedateerd maar dat uit veel kleinere stenen werd opgetrokken en maar voor een of slechts enkele doden bestemd was.
In de Bronstijd, omstreeks 1500 v.Chr., heeft men het (toen al eeuwenoude) graf opnieuw gebruikt voor een bijzetting en het geheel met een grote heuvel overdekt.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben onderduikers de krater in het Hunzebos gebruikt als schuilplaats.
De archeologen die hier in 1993 onderzoek deden, vonden allerlei keukengerei als stille getuigen terug.

↑ Naar bovenliggende map...