Geopark de HondsrugVan Alle Tijden
De Heest Gasteren
↑ Naar bovenliggende map...

De Heest Gasteren.
Het is raadzaam om in dit gebied laarzen of ander waterdicht en stevig schoeisel te dragen in dit gebied is een overgang van het hoger gelegen zandplateau
naar het met veen opgevulde beekdal van het Gasterense Diep te zien.
In het begin van de vorige eeuw was dit plateau nog begroeid met heide.elzenbroekbosje
Hier komt kwelwater spontaan uit de flank van het plateau. Kwelwater heeft na infiltratie in het zanddek en een lang ondergronds verblijf,
een chemische verandering ondergaan. Dit kunnen we herkennen aan de bruine verkleuringen in de bodem en de blauwe verkleuringen
op het wateroppervlak. Vroeger waren de dalen in gebruik als hooiland. Tegenwoordig wordt de vegetatie in de dalen door rupsvoertuigen gemaaid.
Door het relatief grote oppervlak van de rupsbanden, is de druk op de ondergrond heel laag. Zodoende blijft de bodemstructuur intact.
Op deze wijze wordt een soortenrijke vegetatie ontwikkeld en in stand gehouden. Het hogere zandplateau wordt door runderen
begraasd en daardoor voedselarm gehouden.

Landschapskunstenaar Geopark de Hondsrug
Geke Hoogstin

info schilderijen www.gekehoogstins.nl

.

↑ Naar bovenliggende map...