Geopark de HondsrugVan Alle Tijden
Annermoeras
↑ Naar bovenliggende map...

Annermoeras

In 2003 is een fors deel van het natuurlijke stroomgebied van de Hunze teruggegeven aan de rivier.
Uitgevoerd als één project heeft de Hunze, verspreid over drie locaties (van Gieterveen tot voorbij Spijkerboor),
zijn kronkels teruggekregen. Het deelgebied Annermoeras is één van die locaties.
Het strekt zich uit van Spijkerboor tot aan de gaslocatie stroomafwaarts op de oostoever.
Doordat dit gebied erg laag ligt ten opzichte van het beekpeil staan grote delen regelmatig onder water.

Het oerstroomdal van de Hunze werd uitgesleten door smeltwater in de tijd dat het landijs van de
voorlaatste IJstijd zich terugtrok uit Nederland. Later werd het, oorspronkelijk veel grotere, Hunzedal
deels opgevuld met door wind en water aangevoerd bodemmateriaal. Onder invloed van het warmer wordende
klimaat raakte het Hunzedal begroeid met uitgestrekte venen en ondoordringbare moerasbossen. Kraanvogels, Elanden
en Bevers hoorden tot de vaste bewoners van het gebied.

.

↑ Naar bovenliggende map...