Geopark de HondsrugVan Alle Tijden
Vennen en veentjes
↑ Naar bovenliggende map...

De rijkdom aan vennen en veentjes. Van oudsher vond je ze veel in heide en bossen; nu liggen
er veel vennen in cultuurland. Ze gingen er turf graven als er voldoende veen in zat.
Vennen en veentjes zijn natuurlijke depressies in het terrein,
waar al of niet water in blijft staan. In Drenthe waren ooit zo'n 3000 veentjes, waarvan er ongeveer 900 over zijn.
Ze kennen een verschillende ontstaansgeschiedenis Er zijn verschillende oorzaken voor hun ontstaan,
die als volgt te benoemen zijn:

• werking van ijs en smeltwater gedurende de ijstijd in of op de bodem
• uitblazing van zanden tot op de vaste of natte lagen door wind in droge perioden
• afsnoering van meanders van beken of rivieren
• andere reliëfvorming, waardoor er water blijft staan op ondoorlatende bodems
• werkingen van de bodem in het algemeen (verzakkingen, erosie)
• menselijke invloeden.

↑ Naar bovenliggende map...