Geopark de HondsrugVan Alle Tijden
RIvierduinen in de Drentsche Aa
↑ Naar bovenliggende map...

In de Jonge Dryas was het vegetatiedek niet gesloten. Hierdoor ging bij hevige
wind zand en stof op de wind. Het opgewaaide materiaal werd tot hoog in de lucht
opgewerveld en soms over grote afstanden verplaatst.


In de vlakke, grotendeels onbegroeide beekdalvlaktes kon in de Jonge Dryas
makkelijk fijn zand verstuiven waardoor lage rivierduinen ontstonden. In het natte beekdal
van de Drentsche Aa bij Schipborg zijn een aantal
van deze rivierduinen te zien. Ze zijn met eiken begroeid. De bomen vinden daar
door de iets hogere (= drogere) ligging gunstige groeiomstandigheden

Het zand dat zich tijdens sneeuwstormen met de sneeuw vermengde en zich in dikke
sneeuwpakketten verzamelde, smolt in het voorjaar langzaam weg. Het sneeuwsmeltwater
nam op zijn weg naar de lagere delen in het landschap ook veel zand mee.

↑ Naar bovenliggende map...