Geopark de HondsrugVan Alle Tijden
Het Buinerveld
↑ Naar bovenliggende map...

De Leewal

Ten westen van het dorp Exloo ligt het prachtige heideterrein Molenveld.

Omdat de wind tijdens de Weichsel-ijstijd op tal van plaatsen vat kreeg op het zand, is het een gebied vol ‘hobbels en bobbels’.
Het hoogst is de Leewal die zich tussen het Molenveld akkers van de Westeresch van Exloo uitstrekt. De Leewal langs de oostrand van het
Molenveld is gemiddeld ongeveer vier meter hoog. Lang werd gedacht dat het bij de Leewal net als bij de andere zandduinen op het Molenveld om een ‘gewone’ dekzandrug
ging die tegen het eind van de laatste ijstijd ontstaan zou zijn. Recent onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de Leewal een zogeheten esker is.
Eskers ontstonden niet in de laatste ijstijd, maar daarvóór in de Saale-ijstijd toen de Hondsrug gevormd werd. Tegen het eind van die ijstijd stroomde smeltwater door spleten onder de ijskap.
Deze vulden zich met allerlei gletsjerpuin zoals klei, zand en grind. Na het smelten van het ijs bleef dat materiaal als langgerekte ruggen in het landschap achter.
Dat de Leewal geen dekzandrug is, kon met boringen w

↑ Naar bovenliggende map...