Geopark de HondsrugVan Alle Tijden
Pingo - Buinerveld
↑ Naar bovenliggende map...

Het Buinerveld

Tussen de dorpen Ees en Buinen ligt het voormalige Buinerveld. Sinds de ontginningen van de vorige eeuw is bijna het hele gebied in één groot bos veranderd.
Op allerlei plekken in het bos vindt u herinneringen aan de laatste ijstijd, de Weichsel-ijstijd.

De vorst van de Weichsel-ijstijd zorgde ervoor dat de grond meters diep permanent bevroren was.
Desondanks wist het grondwater via spleten in de grond toch het oppervlak te bereiken. Daar bevroor het, maar het water bleef komen en groeide
in de loop van de jaren aan tot een hoge ijsheuvel, ofwel een pingo. Op het Buinerveld vormde zich een rij pingoruïnes
als een soort kralensnoer langs de rand van het beekdal van het Voorste Diep. Toen het ijs aan het eind van de Weichsel-ijstijd gesmolten was, bleef
van de ijsheuvel een diepe krater over die vol met water liep. Later groeide zo’n pingoruïne vol met veen.

Tenzij de bodem van de pingoruïne uit grof zand bestond, want dan bleef er geen water in de kuil staan.
Zulke droge pingoruïnes worden vaak ‘gletsjerkuilen’ genoemd. Dicht bij het dorp Ees ligt op het Buinerveld achter Het Land van Bartje één van de mooiste gletsjerkuilen.

↑ Naar bovenliggende map...