Geopark de HondsrugVan Alle Tijden
Uitleg Veldkeientuin
↑ Naar bovenliggende map...

Hieronder vindt U informatiefe filmpjes,uit de Veldkeientuin bij het Hunebedcentrum te Borger.
In deze tuin liggen vele duizenden Drentse
zwerfkeien, allemaal hier gebracht tijdens de voorlaatste ijstijd, zo'n
150.000 jaar geleden. U treft er een bijzonder grote variatie aan van
verschillende gesteentetypen. Een aantal daarvan kunt U op deze site
bekijken.U wordt doorde Veldkeiendeskundige Harry Huisman rond geleidt door de tuin
.

↑ Naar bovenliggende map...